تماس با ما سوالات متداول خدمات مطب درباره ما صفحه اصلي
بی خوابی و راه کارهای عملی

 

.زمانی به رختخواب برویدکه واقعا خوابتان می اید وخسته هستید

.دریک ساعت معین صبحها ازخواب بیدارشوید حتی روزهای تعطیل ودریک ساعت معین هرشب به خواب بروید

.ازالکل قهوه وسیگار۴-۶ساعت قبل ازخواب پرهیزکنید

.ورزش مداوم داشته باشیدولی ۲-۴ ساعت قبل از خواب ورزش نکنید

.قبل ازخواب درکارها واموری واردشوید که شماراآرام کندنه انکه اشفتگی برایتانایجاد کند

.مطمئن باشید اتاق خواب شماتهویه کافی درجه حرا رت مناسب داشته باشد ودورازسروصداباشد

.اگرتا۲۰دقیقه بعداز رفتن به رختخواب خوابتان نبردازتختخواب خارج شویدواتاق.خواب راترک کنید

.وقتی به اتاق خواب برگردیدکه دوباره خواب الودشده باشید

.ازخواب نیمروزی یابعداز ظهربپرهیزید

داروهایی مثل سودوافدرین افدرین  فنیل پروپرانول امین(موجوددرشربتهای سرما-

.خوردگی ) تئوفیلین، آمفتامین وپروپانولول چندساعت قبل ازخواب مصرف نکنید

.اتاق خواب فقط برای خواب باشد دراین اتاق کارنکنید

.دراتاق تاریک بخوابید

.هفت تا هشت ساعت خواب شب كافي است

 

why women cheat with married men scottdangelo.com reasons why women cheat on their husbands
wife cheat scottdangelo.com why do wife cheat
why women cheat on men they love women affair women will cheat
coupon for prescription coupons for viagra printable viagra coupon
lisinopril and grapefruit juice site lisinopril and grapefruit juice
voltarene gel read voltaren dolo
neurontin 600 milligram neurontin 600 mg tablet neurontin alcohol
pantoprazol zentiva pantoprazol 7 comprimidos pantoprazol teva
... بازگشت
Skip Navigation Links.
اخبار سايت
مقالات