تماس با ما سوالات متداول خدمات مطب درباره ما صفحه اصلي
بوی بد دهان

                                                                       

بعدازانکه باکتری هلیکوباکترپیلوری ازمعده جدا شدتصورشدکه این پاتوژن می تواند به عنوان    

  یک عامل مهم بوی بددهان باشد.امامطالعات اخیرنشان می دهدکه منبع اصلی بوی

                                     
بدباکتریهای دهان اند بخصوص انهایی که روی زبان پلاک تشکیل میدهند. بعلاوه عفونت
  
هلیکوباکترپیلوری منبع مهمی درتولید ترکیبات سولفورکه عامل اصلی بوی بدهستند به                                                                .
    شمارنمیرود.

الودگی با باکتری هلیکوباکترپیلوری باانواع مختلفی ازبیماریهای دستگاه گوارش ارتباط دارد
       
که مهمترین انها شامل زخمهای پپتیک معده ودوازدهه وافزایش خطربروزسرطان معده است

ولی بر اساس اطلا عات جدیدریشه کنی این باکتری دردرمان بوی بددهان بعید به نظرمیرسد.

دریک مطالعه که برای تشخیص علل اصلی بوی بددهان طراحی شده بودبااستفاده ازروش

کروماتوگرافی گازی یک نمونه ازهوای معده ونمونه دیگرازهوای دهان بیمارانی که مبتلا

به بوی بددهان بودند گرفته شد.نتایج نشان داد که اکثریت بیماران سطوح بالای گازمتان اتیول و

سولفیدهیدروژن یا هردورا درهوای فضای دهان داشتند.گازی که به مراتب کمتردرهوای معده یافت

شددی متیل سولفیدبود.حضورهلیکوباکترپیلوری درمعده باگازهایی که سبب بوی بددهان بودند

ارتباطی نداشت.بوی بددهان که علتی غیراز دهان داشته باشدبخصوص بامنشامعده فقط درحدود

۱۰%علل بوی بددهانند.عامل بوی بدبا منشاغیردهانی تقریباهمیشه گازدی متیل سولفیداست که

باکتری هلیکوباکترقادر به تولیدان نیست.

نفس بد بوبامنشا دهانی مسئول بیشتر مواردبوی بددهان است واغلب توسط باکتریهایی که درقسمت

عقب زبان ایجادپلاک میکنندتولید میشود.این بوی نامطبوع ناشی ازترکیبات سولفورمخصوصا متان

اتیول وسولفورهیدروژن است.

درحدود۱۰تا۱۵%ازافرادمبتلا به بوی بددهان هستند.هرچنداین باور حتی درمیان پزشکان وجود

داردکه این بوی زننده منشا معده وروده داردولی مطالعه جدیدپزشکان هلندی دریازدهمین  کنگره

اروپایی گوارش د رچک ثابت میکند که بوی نامطبوع نفس منشا دهانی دارد تامعدی.دربسیاری

ازافرادبهترین درمان مسواک زدن مرتب برروی زبان ومصرف دهان شویه هاست تا انتی

بیوتیک.


  

                       

.

i want to cheat blog.e-lecta.com i almost cheated on my husband
how to cheat wife how can people cheat husband cheat
why most women cheat read cheat women
how do i know if my wife has cheated mdfoosball.com the unfaithful husband
rite aid coupon walgreen coupons printable walgreens photo coupon code free prints
best price cialis site cialis coupon rite aid
aravaca garden ningchao.net aravaca class ii
vermox prezzo vermox uporaba vermox brez recepta
... بازگشت
Skip Navigation Links.
اخبار سايت
مقالات