تماس با ما سوالات متداول خدمات مطب درباره ما صفحه اصلي
جایزه نوبل برای کاشفان میکروب معده

کشف مارشال ووارن یکی ازبزرگترین ومهمترین تغییرات دررشته

گوارش در۵۰سال گذشته بوده بطوری که زخمهای  معده دوازده

دیگرقابل علاج قطعی بوده وبرای همیشه ازبین می روند.باری

مارشال وهمکارش روبن وارن کاندیددریافت جایزه نوبل۲۰۰۵در

پزشکی شدنددرسال ۱۹۸۲این دودانشمنداسترالیایی میکروب

هلیکوباکترپیلوری رادرمعده کشف کردندوثابت کردندکه علت

زخمهاوسرطانهای معده این میکروب است.این جایزه یک میلیون

وسیصدهزاردلاری درماه دسامبردرسوئد به این پزشکان عالیقدر

تقدیم خواهد شد.این پژوهشگران دریافتندکه درنمونه های گرفته

شده ازمعده بیمارانی که زخم داشتندیک باکتری خمیده شکل دیده

می شودکه همان هلیکوباکترپیلوری بود.تاقبل از کشف این باکتری

زخمهای معده باداروهای مهارکننده اسیدمثل رانیتیدین وسایمتدین

التیام می یافتندولی به مجردقطع این داروها زخمهادوباره عود

میکرد.این محققین فهمیدند که زخمهای معده عودمی کنند چون این

باکتری والتهاب ناشی از ان  درمعده باقی می ماند.مارشال ووارن

متوجه شدندنه تنها زخمهای معده درمان می شوند که میکروب

هلیکوباکترپیلوری ازمعده ریشه کن شود.دکترمارشال توانست این

میکروب راکشت دهد وبعد ان راخوردتاثابت کنداین باکتری  ایجاد

کننده التهاب معده است از زمانی که مشخص شدعلت زخمهای معده

این باکتری است با یک دوره درمان کوتاه مدت انتی بیوتیک این

زخمها برای همیشه درمان می شوند .                             .​

how to know your wife cheated read i love my wife but i want to cheat
i want my girlfriend to cheat i cheated on my girlfriend but i love her girlfriend cheated on me
why most women cheat women want men cheat women
why women cheat open married men cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny link college girl first time sex stories and pictures
sex change stories prashanthiblog.com erotic adult non-concensual sex short stories
cialis 10mg site xifaxan pill
viagra rezeptfrei kaufen viagra pillen kruidvat viagra rezeptfrei kaufen
viagra common side effects side effects of viagra pills effects of viagra
cialis coupons from lilly site cialis coupon 2015
coupon prescription mha.dk drug coupons
neurontin 600 milligram neurontin abuse neurontin alcohol
... بازگشت
Skip Navigation Links.
اخبار سايت
مقالات